เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้มีการพบปะของกลุ่มสมาชิก Logizall ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมคลังจัดเก็บเอกสารของ บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการบริหารคลังจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติด้วยระบบ ASRS ซึ่งทางบริษัทดาต้าเซฟขอขอบพระคุณกลุ่มสามาชิก Logizall ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมคลังและแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะ