บริการห้องมั่นคงสำหรับเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญ

ENVIRONMENT CONTROLLED VAULT SERVICE

ยกระดับความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารไปอีกขั้น

ใบเสนอราคา

ทำไมถึงต้องเก็บเอกสารในห้องมั่นคง?

บริการห้องมั่นคงสำหรับการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญ เช่น โฉนด หลักทรัพย์ค้ำประกันและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารสำคัญต่างๆที่ต้องการจัดเก็บและดูแลเป็นพิเศษโดยทางดาต้าเซฟได้มีการออกแบบตัวอาคารให้ทนความร้อนได้ถึง 1,100 องศา และมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเอกสารและข้อมูลสำคัญของลูกค้า

ระบบประตูนิรภัย

ควบคุมอุณหภูมิ 24 ชั่วโมง

ระบบสแกนใบหน้า

กล้องวงจรปิด

ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด

( Document storage is securely controlled by computer and barcode system.)

ควบคุมด้วยอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

( The room has controlled the temperature and humidity. )

ผนังและเพดานอาคารทนไฟ 1,000 องศาเซลเซียส

( The wall and wailing have heat resistant 1,000 Celsius. )

มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติทั้งภายในและภายนอกอาคาร

( Automatic fire suppression system for the whole building. )

มีระบบประตูนิรภัย 2 ชั้น

( Double security door. )

เข้าและออกด้วยการสแกนใบหน้า

( Entrance and exit with face ID scan. )

ใช้ระบบ CCTV ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

( Use CCTV for the whole building. )