บริการห้องมั่นคงสำหรับเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญ

ENVIRONMENT CONTROLLED VAULT SERVICE

บริการห้องมั่นคงสำหรับการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญ เช่น โฉนด หลักทรัพย์ค้ำประกัน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารสำคัญต่างๆที่ต้องการจัดเก็บและดูแลเป็นพิเศษ โดยทางดาต้าเซฟได้มีการออกแบบตัวอาคารให้ทนความร้อนได้ถึง 1,100 องศา และมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ัยังมีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเอกสารและข้อมูลสำคัญของลูกค้า

ระบบประตูนิรภัย 2 ชั้น

ควบคุมอุณหภูมิ 24 ชั่วโมง

ระบบสแกนใบหน้า

CCTV

มั่นใจด้วยระบบ
ความปลอดภัย

ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ