บริการทำลายเอกสาร

Destroy service

บริการทำลายเอกสารที่สะดวกและได้มาตรฐาน

ใบเสนอราคา

ทำไมต้องใช้บริการทำลายเอกสารกับดาต้าเซฟ?

“Datasafe” ผู้นำในด้านการบริหารเอกสารและข้อมูล เป็นผู้ให้บริการทำลายเอกสารและข้อมูลทุกประเภทด้วยระบบการทำลายที่มีมาตรฐานระบบการควบคุมเอกสารมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยระหว่างการทำลาย ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำลายได้ทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลเอกสารต่างๆได้ถูกทำลายอย่างปลอดภัยแน่นอน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ออกใบรับรองการทำลายเอกสารและข้อมูลให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการภายหลังจากการทำลายเสร็จสิ้นแล้ว

เอกสารและข้อมูลที่สำคัญทั้งทางด้านกฎหมายและธุรกิจมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจอยู่ในรูปของเอกสารที่เป็นกระดาษ เทป ไมโครฟิล์ม แผ่นซีดี วีดีโอ ฯลฯ และเมื่อข้อมูลเหล่านั้นหมดอายุลงหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว การทำลายเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลจะทำอย่างไร ?