ทำไมต้อง DataSafe

ทำไมต้อง DataSafe

ภาพรวมบริษัท

“Datasafe” เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร คลังเอกสารขนาดใหญ่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับการให้บริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง การให้บริการแบบครบของเราได้แก่ บริการจัดเก็บเอกสาร (Document storage service) บริการจัดเก็บสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียน (Packing & filling service) บริการนำส่ง (Retrieve & delivery service)บริการทำลายเอกสาร (Document destroy service) ไม่ว่าความต้องการเอกสารนั้นจะเป็นกรณีปกติ หรือเร่งด่วน เราการันตีว่าท่านสามารถได้รับเอกสารทันความต้องการเพื่อใช้งานของท่านอย่างแน่นอน

ความปลอดภัย

  • คลังเก็บเอกสารได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสำหรับการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ
  • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  • ติดตั้งระบบสัญญาณตรวจจับเตือนอัคคีภัย Heat & Smoke Detector ด้วยแสงอินฟาเรด
  • ระบบป้องกันกันปลวกและแมลงต่างๆ ด้วยการอบและรมควันยา
  • ปลอดภัยจากน้ำท่วมเนื่องจากตัวคลังเอกสารยกสูงจากระดับพื้นกว่า 1 เมตร
  • รั้วคลังเอกสารป้องกันผู้บุกรุกด้วยระบบ Electric fence system
  • ระบบการเข้าออกคลังเอกสารด้วย Finger scan system
  • GPS tracking system

ความพึงพอใจของลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

กรณีต้องการเรียกใช้เอกสารมีระบบการให้บริการอย่างไร ?

นำส่งแบบเร่งด่วน นำส่งภายในเวลา 4 ชั่วโมง โดยนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง โดยลูกค้าจะต้องแจ้งภายในเวลาทำการก่อน 12.00 น. นำส่งแบบธรรมดา นำส่งภายใน 24 ชั่วโมงหรือภายในวันรุ่งขึ้น โดยนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งภายในเวลาทำการก่อน 16.30 น.

คลังเอกสารอยู่ที่ไหน ? อยู่ไกลไหม ?

คลังเอกสารถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก การที่คลังเอกสารอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการป้องกันเรื่องปลวกหรือแมลงต่างๆ อย่างไร ?

2 ครั้งต่อเดือน ด้วยการอบและรมควันยาในการในการป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ

ลูกค้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเอกสารจะปลอดภัย และเอกสารจะไม่ไปปนกับเอกสารของบริษัทฯ อื่น ?

“เอกสารถูกจัดเก็บอยู่ในคลังที่มีมาตรฐาน มีระบบป้องกันผู้บุกรุก มีระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการดูแลที่มีมาตรฐาน มีระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สามารถรู้ตำแหน่งของเอกสารได้อย่างแม่นยำถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ในการค้นหาเอกสาร”

มีการรับประกันเอกสารลูกค้าในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายอย่างไร ?

“ประกันกล่องละ 100 บาท บริษัทฯ เน้นนโยบายในความปลอดภัยและป้องกันเหตุก่อนเกิดมากกว่ามูลค่าการชดใช้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงได้ถูกป้องกันไว้ก่อนแล้วแต่เพื่อความมั่นใจของลูกค้าจึงได้มีกำหนดไว้”

เคยมีกรณีเอกสารสูญหาย หรือเสียหาย หรือหาเอกสารไม่พบหรือไม่ ?

ไม่เคย เพราะมีระบบการดูแลที่มีมาตรฐาน มีระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด สามารถรู้ตำแหน่งของเอกสารได้อย่างแม่นยำถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ในการค้นหาเอกสาร

มีการระบุระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการนำเอกสารจัดเก็บนอกสถานที่หรือไม่ ?

มีประกาศกรมทะเบียนการค้า ตามความมาตรา 13 วรรคสอง และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 ว่าด้วยเรื่องหลักการณ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาเอกสารบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.71/2540 มาตรา 87/3 วรรคหนึ่ง เรื่องการกำหนดสถานที่เก็บและรักษารายงาน ไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานประกอบการ โดยทางบริษัทฯ ให้บริการในการยื่นแจ้งขออนุญาตต่อหน่วยงานพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร ในการนำเอกสารทางด้านบัญชีจัดเก็บไว้นอกสถานประกอบการ

ใครคือลูกค้าของ Datasafe ?

ทุกองค์กร, ทุกกลุ่มธุรกิจ ที่มีเอกสารและข้อมูล

จะมั่นใจได้อย่างไรว่าคลังจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของDatasafeมีความมั่นคงและปลอดภัย

คลังเอกสารของDatasafeถูกออกแบบก่อสร้างสำหรับการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีระบบความปลอดภัย(Security system) ตามมาตรฐานระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของลูกค้าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีและปลอดภัยแน่นอน

Datasafe มีบริการอะไรบ้าง?

Datasafe ให้การบริการบริหารเอกสารแบบครบวงจร การบริการประกอบไปด้วย Document storage service> Electronics storage service> Document scanning service> Document destroy service> Packing & filling service> Delivery & retrieving service> E-Document management software> On-line access service>

การรับรอง