คู่มือการใช้งาน Order Online

วิดีโอคู่มือการใช้งาน Order Online

1. วิธีการเรียกดูข้อมูลในระบบ (Account Profile)

2. วิธีสั่งซื้อกล่องเปล่า (Empty Carton)

3. วิธีการฝากกล่องเอกสาร/แฟ้ม/เทป (Add new)

4. วิธีการทำรายการบรรจุและจัดทำทะเบียน (Packing and Indexing)

5. วิธีการเบิกกล่องเอกสารใช้งานชั่วคราว (Retrieval)

6. วิธีการเบิกกล่องเอกสารถาวร (Permout)

7. วิธีการส่งคืนกล่อง\แฟ้มเอกสาร (Refile)

เล่มคู่มือการใช้งาน Order Online