บริการค้นหาและนำส่งเอกสาร

Delivery Service

นำส่งเอกสารด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ใบเสนอราคา

ใช้บริการนำส่งของดาต้าเซฟมีดีอย่างไร ?

“Datasafe” ให้บริการค้นหาและนำส่งเอกสารเมื่อลูกค้าต้องการเบิกใช้ ด้วยระบบการค้นหาและการนำส่งที่มีมาตรฐาน บริษัทฯ รับประกันได้ว่าเอกสารที่ลูกค้าต้องการเบิกใช้จะถูกจัดส่งถึงสำนักงานของลูกค้าได้รวดเร็วและตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้บริการนำส่งเอกสารทั้งทางรถบริการและบริการส่งผ่านทางแฟ็กซ์และอีเมล และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อเอกสารของลูกค้า รถบริการของบริษัทฯที่ใช้ในการขนส่งเอกสาร ได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS (Global Positioning System)

Delivery service

จัดส่งถึงสำนักงานของลูกค้าได้รวดเร็วและตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

รถบริการของบริษัทฯที่ใช้ในการขนส่งเอกสาร ได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS (Global Positioning System)