กล่องบรรจุเอกสาร

Material

กล่องบรรจุเอกสารขนาดที่ได้มาตรฐานของดาต้าเซฟ

ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุเอกสาร

Empty Standard Container

กล่องบรรจุเอกสารขนาดมาตรฐาน
ขนาด 12 X 11 X 16 นิ้ว

Metallic Case

กล่องสำหรับบรรจุสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขนาด 10.5 X 15.5 X 5.5 นิ้ว