บริการระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

E-Document Management on cloud service

บริการช่วยจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใบเสนอราคา

E-DOCUMENT MANAGEMENT คืออะไร?

E-DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM คือ ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์ สามารถช่วยให้การจัดเก็บเอกสาร การสืบค้นเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาระบบบริหารเอกสารอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ในการการเก็บรักษาข้อมูลพร้อมทั้งการเรียกใช้ข้อมูลภายในองค์กร เพื่อเป็นการลดปริมาณกระดาษและสามารถช่วยให้การค้นหาข้อมูลถูกต้อง ลดระยะเวลาในการทำงาน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสมบัติ

E-document Management

1. เป็นระบบ Web Application ที่สามารถทำได้บนระบบปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ เช่น Windows, Mac OSX

2. มีการจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Client-server

3. สามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

4. จัดการเอกสารโดยการ ลบ เพิ่ม แก้ไข ได้อย่างง่ายดาย

5. สามารถจัดการเอกสารโดยการแยกรายละเอียดของเอกสาร ไฟล์ประกอบ และอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ

6. ควบคุมการใช้ระบบโดยการใช้ Username และ Passwoed ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มใช้งานได้

7. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการเข้าใช้งานเอกสารของแต่ละบุคคลได้

8.สามารถตรวจสอบข้อมูลของระบบได้ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน พื้นที่การใช้งาน เป็นต้น

9. สามารถส่งอีเมลสำเนาเอกสาร ไปให้บุคคลอื่นได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทำไมถึงต้องใช้บริการ E-document Management ของดาต้าเซฟ?

ประโยชน์ของการจัดเก็บรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1

Easy to Search การสืบค้นเอกสารทำได้โดยง่าย

2

Missing Data Can Be Tracking ติดตามข้อมูลศูนย์หาย

3

Save Time  ประหยัดเวลาการสืบค้นเอกสาร

4

Continuous working
การทำงานต่อเนื่องและรวดเร็ว

5

Security
ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย

6

Data Backup
มีการสำรองข้อมูล