” โครงการปันน้ำใจให้น้อง ” ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านสมวัย (คลองเตย)

” โครงการปันน้ำใจให้น้อง ” ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านสมวัย (คลองเตย)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ทางบริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ ” โครงการปันน้ำใจให้น้อง ” ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านสมวัย (คลองเตย) โดยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา...
Logitour #2

Logitour #2

              เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้มีการพบปะของกลุ่มสมาชิก Logizall ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมคลังจัดเก็บเอกสารของ บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการบริหารคลังจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติด้วยระบบ ASRS...