ทำไมต้อง DataSafe

ให้บริการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรแห่งแรกในไทย

ดูแลเอกสารและข้อมูลทุกประเภทด้วยระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

คลังจัดเก็บเอกสารระบบอัตโนมัติ (ASRS) ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุด

รองรับการจัดเก็บเอกสารได้กว่า 2 ล้านกล่อง

ประสบการณ์ด้านดำเนินงาน (ปี)

บริการของเรา

จำนวนลูกค้าของเรา

สาขาของเรา

รู้จักกับดาต้าเซฟ

เรื่องเอกสารไว้ใจดาต้าเซฟ

บริษัทแรกในประเทศไทยที่ทำธุรกิจด้านการจัดเก็บเอกสาร

ประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี

Datasafe เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร

เทคโนโลยีทีทันสมัยช่วยจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารได้อย่างปลอดภัย

พร้อมบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริการจัดเก็บเอกสาร

(Document Storage)

บริการห้องมั่นคงสำหรับเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญ

(Environment Controlled Vault Service)

บริการสแกนเอกสาร

(Document Scanning)

บริการระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(E-document Management)

บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียน

(Packing & Indexing Document)

บริการค้นหาและนำส่งเอกสาร

(Delivery Service)

บริการทำลายเอกสาร

(Destroy Service)

บริการกล่องบรรจุเอกสาร

(Material)

บริการจัดเก็บเอกสาร

(Document Storage)

บริการห้องมั่นคงสำหรับเก็บเอกสารและข้อมูลสำคัญ

(Environment Controlled Vault Service)

บริการสแกนเอกสาร

(Document Scanning)

บริการระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

(E-document Management)

บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียน

(Packing & Indexing Document)

บริการค้นหาและนำส่งเอกสาร

(Delivery Service)

บริการทำลายเอกสาร

(Destroy Service)

บริการกล่องบรรจุเอกสาร

(Material)

Customer Review

Customer Review

ติดต่อเรา