เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.59 น. นำโดย คุณอรวรรณ วรนิจ กรรมการผู้จัดการ คุณสาธิต สิงห์โตโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานบริษัท JWD DataSafe ได้ทำพิธีลงเสาเอก เสาโท ณ. สำนักงานใหญ่สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างคลังจัดเก็บเอกสารหลังที่ 3 ด้วยระบบ ASRS Warehouse เพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ