Career

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(ระดับเทคนิคขั้นสูง)/หรือจป.วิชาชีพ

สถานที่ทำงาน :
สำนักงานใหญ่(ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน:

 • วุฒิการศึกษา ปวส./ ป.ตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2ปี
 • มีใบอนุญาติผ่านการอบรม จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสามารถกรอกใบสมัคร หรือ ส่ง Resume มาที่ hr@datasafe.co.th

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

สถานที่ทำงาน :
สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี
 • รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี
 • เข้าใจหลักการของงานบริการ
 • สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
 • มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขเฉพาะหน้า
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสามารถกรอกใบสมัคร หรือ ส่ง Resume มาที่ hr@datasafe.co.th

พนักงานทั่วไป สแกนเอกสาร

สถานที่ทำงาน :
สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน:

 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน และคีย์ข้อมูล
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • ถ้าได้รับการฉีดวัตซีนโควิด (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจสามารถกรอกใบสมัคร หรือ ส่ง Resume มาที่ hr@datasafe.co.th