On-line access service (RSWeb)

การบริการแบบออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมคือ การสนับสนุนให้ลูกค้าแก้ปัญหาด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องติดต่อกับบริษัทโดยตรง ลูกค้าจะรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นจากการได้รับคำตอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

“Datasafe” จึงได้ติดตั้งระบบ On-line access service (RS Web) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยระบบการบริหาร ข้อมูลของเรา ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลของเอกสารระดับกล่องหรือระดับแฟ้มได้ ด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัส เช่น

  • สามารถสืบค้นข้อมูลการจัดเก็บเอกสารได้ด้วยตัวท่านเอง
  • สามารถเพิ่มข้อมูลหรือรายการของเอกสารที่จัดเก็บเองได้
  • สามารถเบิกเอกสาร การฝากเอกสาร หรือบริการอื่นๆผ่านทางระบบ Service order online
  • การเรียกดูสถานะการจัดเก็บกล่องหรือแฟ้มเอกสารได้ด้วยตัวท่านเอง
  • สามารถกำหนดเวลาของการให้บริการเองได้
  • สามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลของการเรียกใช้บริการได้
  • สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของกล่องเอกสารให้ Update ได้ตลอดเวลา
  • สามารถเข้าใช้บริการได้พร้อมกันหลายท่าน