ACCESS VIEWING ROOM SERVICE

“Datasafe” ให้บริการห้องสำหรับตรวจเช็คเอกสารสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าไปตรวจเช็คเอกสาร ณ คลังจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการ เช่น พนักงานคอยให้บริการ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงบริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ