กลุ่มบริษัทของเรา

คิดอย่างผู้นำ…ทำให้ต่างอย่างมืออาชีพ

JWD คิดทุกเรื่องเพื่อบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และบริหารจัดการซัพพลายเชน ที่โดดเด่นอย่างมีแนวคิดและเป็นผู้นำใน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

  • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ
  • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย
  • กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง

3 กลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษ ที่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรอบรู้ ภายใต้มาตรฐานการทำงานระดับสากล พร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

เราเชื่อว่าธุรกิจต้องเดินหน้าตลอดเวลา จึงไม่เคยหยุดคิดที่จะให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทาง เพื่อทุกความต้องการของคุณ อาทิ บริการขนย้ายของใช้และเครื่องเรือนภายในบ้านหรือสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดการเอกสารและข้อมูลครบวงจร

จุดต่างที่โดดเด่นของกลุ่ม JWD

ผู้นำของวงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Leading Edge of IT Technology to Improve Supply Chain Efficiency)

อ่านต่อ

ที่นี่เราวิเคราะห์ ออกแบบและเชื่อมโยงนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสินค้า ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการซัพพลายเชน

ดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจด้วยบริบทแบบไทย…ตามมาตรฐานสากล (Local Insight with International Standard)

อ่านต่อ

เพราะเราเป็นบริษัทคนไทย ที่เข้าใจระบบการทำงานอย่างเข้าถึงหัวใจลูกค้า ให้บริการที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของทุกคน แบบที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานสากล

บริการโลจิสติกส์ครอบคลุม ครบวงจร จบในที่เดียว (Fully Integrated Logistics Solutions)

อ่านต่อ

บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท คลังสินค้าปลอดภาษี สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ ที่เรามีข้อได้เปรียบคือสามารถบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จและไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากเราเป็นเจ้าของคลังสินค้าทุกคลัง รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้า และบริการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับโลจิสติกส์

เริ่มโซลูชั่นใหม่ๆเป็นคนแรก เพื่อทุกโลจิสติกส์ (First Mover)

อ่านต่อ

เพราะคิดรอบด้านและมองทุกอย่างเป็นโลจิสติกส์ จึงเป็นคนแรกที่คิดค้นและนำเสนอโลจิสติกส์โซลูชั่นรูปแบบใหม่ๆ ให้ทุกความต้องการของคุณ

  • เป็นผู้ประกอบการรายแรกและรายใหญ่ที่สุด ที่จัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตการท่าเรือแหลมฉบัง
  • ได้รับสัมปทานรายแรกและรายเดียวจากการท่าเรือแหลมฉบังให้บริหารจัดการวัตถุอันตราย
  • เป็นผู้ประกอบการฟรีโซนรายแรกในกลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบแช่เย็นแช่แข็ง
  • เป็นผู้ให้บริการคลังห้องเย็นสาธารณะมาตราฐานสากกลรายแรกในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม
  • เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร

ก้าวที่เริ่ม คิดเพื่อทุกโลจิสติกส์

กลุ่มบริษัท JWD ก่อตั้งเมื่อปี 1979 มีบริษัทในเครือ 18 บริษัท มีพื้นที่คลังและลานให้บริการจัดเก็บสินค้าประมาณ 800,000 ตรม. ครอบคลุมทั้งในประเทศและอาเซียน มีพนักงานในเครือ 1,300 คน และมีสำนักงานสาขากระจายอยู่ใน 32 ประเทศทั่วโลก